Menu

Seirbhísí Iarscoile/ After School Service

After school Homework & Activities Club

Afterschool Homework and activities club is available throughout the school year.

It takes place Monday to Thursday from 1.45 to 6.00pm. 

The services include:

  • Homework Supervision
  • Dinner 
  • Sports
  • Cooking Club
  • Speaking through Irish
  • Arts and Craft

There is a bus service from Cloghane National School that facilitates the afterschool. For more information on transport services please contact 0667138137

For further information or to register your child, contact 066 7138137

 

———

Notaí : 

Tá teaghlaigh nua ag teacht isteach sa pharóiste go luath..Má theastaíonn seirbhís iarscoile do roinnt leanaí, cuir in iúl dúinn in am chun ullmhú do chúntóir nua má tá sé sin inmharthana.

There are new families moving into the parish in the coming months. If afterschool service is needed for some children  please let us know in time for us  to prepare for a new assistant if that is viable.

 

——-

Damhsa agus Dramaíocht le Siobhán Ní Mhathúna

Tá an Seirbhís Iarscoile anois ag soláthar ‘Damhsa agus Drámaíocht’ do do na páistí tráthnóna Dé Luain  fé stiúir ag Siobhán Ní Mhathúna. D’fhás Siobhán suas sa Chlochán agus fuair sí a dioplóma sna ‘Performing Arts’ ó ‘Musical Theatre Academy’ i Sasana. Tá taithí ilghnéitheach oibre sna healaíona ag Siobhán mar shampla le fógraí teilifíse, dramaí, canadh ar ‘P&O cruises’ agus léiriúcháin amharclainne ar chamchuairt.  Tá an-áthas ar Siobhán a bheith in ann oibriú leis an tSeirbhís Iarscoile i Halla Le Chéile. Buíochas le Tobar Dhuibhne as a dtacaíocht deontais chuige seo.

The Afterschool is now providing ‘Dance and Drama’ for the children on a Monday evening with Siobhán. Siobhán grew up in Cloghane and received her Diploma in Performing Arts with the ‘Musical Theatre Academy’ in London and has worked in many aspects of the performance industry since,  including TV  commercials, Irish plays, performing on P&O cruises and touring theatre productions. She is delighted to be able to share her knowledge with the afterschool in Halla Le Cheile.  We would like to thank Tobar Dhuibhne for their grant support received to help provide this service.

—–

Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh have updated their policies regarding the operation of the Afterschool service. The following polices are available for review on our website and at Halla le Chéile